Bạn biết gì về Concep Art?

Khái niệm “Concept Art” là một thuật ngữ để chỉ sự chuyển đổi những ý tưởng, suy nghĩ trừu tượng thành những điều cụ thể mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó thường đại diện cho những hình ảnh nghệ thuật trong quá trình phát triển trò chơi điện tử hay phim ảnh, mà quy trình này sẽ xác định những ý tưởng cho quy trình sản xuất cuối cùng. Concept Art đóng vai trò vô cùng quan trọng, và để hiểu thêm về thuật ngữ này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết nhé.

Định nghĩa Concept Art

Concept Art được gọi là giai đoạn tiền sản xuất khi được dùng trong ngành nghệ thuật làm phim ảnh và trò chơi điện tử. Đây là khâu trung gian chuyển tải ý tưởng từ nhà biên kịch, người sáng tác kịch bản thành những bản vẻ cơ bản hoặc hoàn chỉnh. Giai đoạn này, cũng là một phần được đầu tư lúc đầu cho quy trình sản xuất, để đảm bảo được hướng đi và kế hoạch trước khi tiếp tục những bước tiếp theo. Trong trường hợp Concept Art không đạt yêu cầu, hoặc không phù hợp với những quy trình tiếp theo, thì người đạo diễn buộc phải hủy bỏ và làm lại. Đạo diễn cần phải đảm bảo thành quả cuối cùng đồng nhất với ý tưởng ban đầu.

Concept Art là giai đoạn tiền sản xuất 

Tuy nhiên, một Concept Art tốt không nhất thiết phải có một hình ảnh minh họa đẹp lộng lẫy. Concept Art bao gồm 2 thành phần chính: “Concept” có các ý tưởng hoặc những câu chuyện về chủ để cụ thể mà có liên quan tới nội dung kịch bản. Và “art” thì diễn tả khái niệm “concept” với với những thiết kế thẩm mỹ và hướng đến mục tiêu đối tượng của quy trình sản xuất. Do đó, Concept Art là tốt nhất khi nó có thể cung cấp giá trị giải trí cao nhất cho quy trình sản xuất cuối cùng.

Những kỹ năng cần có trong Concept Art

Những kỹ năng cần thiết chung sau đây sẽ giúp cho hoàn thành tác phẩm của Concept Art, nhưng thế mạnh của mỗi kỹ năng thì khác nhau giữa những người nghệ sĩ (Concept Artist) khác nhau và sự độc đáo của từng nghệ sĩ làm Concept Art.

Ý tưởng Concept (Concept Idea)

Truyền tải concept (khái niệm, nội dung) có thể được thực hiện theo nghĩa đen, bằng lời nói hoặc bằng sự quan sát. Đôi khi, những ý tưởng thô sẽ được đưa ra và các nghệ sĩ có trách nghiệm cải tiến và phát triển những ý tưởng concept này. Điều này đòi hỏi những sự hiểu biết sâu sắc về những chủ đề cụ thể, và độ hiểu rõ cái nhìn của khán giả. Người nghệ sĩ thô