Lưu trữ Đào tạo kỹ năng - Master Media Academy
3D game & animation 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Chuyên ngành Thiết kế Games 3D và hoạt hình 3D, học viên sẽ được cung cấp những kiến thức vững chắc về nền tảng mỹ thuật cơ bản, học viên tự

CHUYÊN GIA TẠO CHUYỂN ĐỘNG CHỮ (KINETIC TYPOGRAPHY) TRONG AFTER EFFECTS

Chuyển động chữ (Kinetic Typography) đang ngày càng có giá trị và tầm quan trọng trong bất kỳ sản phẩm video nào được tạo ra. Học cách làm thế nào để tạo ra các chuyển

KHÓA HỌC KỸ XẢO ĐIỆN ẢNH VỚI ADOBE AFTER EFFECTS

    MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Sau khi kết thúc khóa học, bạn có thể từng bước tạo ra Intro cho một chương trình, một Trailer hoành tráng cho bộ phim mới, một slide lung

KHÓA HỌC ADOBE PHOTOSHOP MARKETING ONLINE

Bạn đang có một ý tưởng Marketing “hay ho” nhưng lại không thể liên lạc được với thiết kế? Thiết kế không hiểu ý tưởng của bạn? Bạn phải chờ đợi bản thiết kế quá

GIỚI THIỆU MMA
Sản phẩm của học viên

Sản phẩm học viênXem thêm>>>