Trần Nhân Quyền

Thầy Trần Nhân Quyền Ngày sinh: 20/06/1980 Giảng viên môn Nhiếp ảnh Thành tích: Tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội Được kết nạp vào Hội NSNA Việt Nam năm 2009 Giảng viên của Đại học Sân

Phạm Ngọc Duy

Thầy Phạm Ngọc Duy Năm sinh: 1985 Công việc hiện tại: Giảng viên môn Nhiếp ảnh tại Master Media Academy Thành tích: Tốt nghiệp Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội Năm 2010, tham gia Dự án phim

Đỗ Quốc Trung

Thầy Đỗ Quốc Trung Ngày sinh: 22/11/1990 Sở thích: chạy bộ, đọc sách, giặt áo trắng, chơi trốn tìm,… Công việc hiện tại: Giảng viên tại Master Media, tham gia thực hiện một số dự án phim cá nhân trong và

Lê Nam Quang

Thầy Lê Nam Quang   Năm sinh: 1987 Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa khoa Công nghệ thông tin  Chuyên môn:  2D Design Film making Composition/VFX 2D, 3D Animation HTML/CSS Kinh nghiệm: 8 năm kinh nghiệm thiết kế