Khổng Minh Phương

CÁC MÔN CÓ THỂ THAM GIA GIẢNG DẠY: 

1. Đồ họa căn bản

2. Đồ họa 2D

3. 3D Gracphics

Character with Maya (Model, Texture, Lighting & Rendering.)

4. Web Design

5. Digital Film Making

Bài viết liên quan Giảng viên

Lê Quang Khải
Nguyễn Văn Tuân
Phạm Văn Tuyên
Trần Nhân Quyền
GIỚI THIỆU MMA
Sản phẩm của học viên

Sản phẩm học viênXem thêm>>>
Đăng ký gia nhập NGAY!