Nguyễn Bá Minh Phương

Các môn tham gia giảng dạy: 

1.Đồ họa căn bản

2. Đồ họa 2D

  • Tạo hình Đồ họa Vector (Adobe Illustrator)
  • Xử lý ảnh đồ họa (Adobe Photoshop)
  • Thiết kế Sách minh họa truyện (Adobe InDesign)

3. 3D Gracphics

4. Web Design

5. Digital Film Making

  • Adobe Premiere Pro
  • Adobe After Effects
  • Adobe Audition

Bài viết liên quan Giảng viên

Lê Quang Khải
Nguyễn Văn Tuân
Phạm Văn Tuyên
Trần Nhân Quyền
GIỚI THIỆU MMA
Sản phẩm của học viên

Sản phẩm học viênXem thêm>>>
Đăng ký gia nhập NGAY!