Nguyễn Hà Phan (Học viên khóa 4) - Master Media Academy

Nguyễn Hà Phan (Học viên khóa 4)

Nguyễn Hà Phan (Học viên khóa 4)

Sau khi tham gia khoá học tại Trung Tâm tôi đã nắm được quy trình, phương pháp thiết kế các sản phẩm truyền thông. Hơn nữa tôi hiểu được thế nào là một ấn phẩm truyền thông “Tốt” không chỉ thông qua cảm quan…Tôi thực sự ấn tượng với sự nhiệt tình của các bạn Master Media

Bài viết liên quan Cảm nhận học viên

GIỚI THIỆU MMA
Sản phẩm của học viên

Sản phẩm học viênXem thêm>>>