Phùng Tuấn Lợi - Master Media Academy

Phùng Tuấn Lợi

Giảng viên đồ họa 2D

Số năm kinh nghiệm 15 năm

Giảng viên: Đồ họa

Bằng cấp Thạc sỹ Công Nghệ Thông Tin

Vị trí: Hiện Đang công tác tại Viện Thông tin Khoa học, đã tham gia giảng dạy cho ĐH Sư phạm nghệ thuật TW (2003 – 2012), đã tham gia giảng dạy cho TT Tin học PT, Thợ Nhuộm HN (2000 – 2014)

Mục tiêu: Sinh viên ra trường có thể làm việc được với các chuyên ngành đã được học.

Các môn có thể tham gia:

  1. Đồ họa căn bản
  2. Đồ họa 2D
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop
  • Adobe InDesign
  • CorelDraw

Bài viết liên quan Giảng viên

GIỚI THIỆU MMA
Sản phẩm của học viên

Sản phẩm học viênXem thêm>>>