Quy chế tuyển sinh

Đối tượng tham gia: – Học sinh, sinh viên mong muốn xây dựng sự nghiệp của mình trong lĩnh vực Mỹ thuật Đa phương tiện như làm đồ họa thương mại, đồ họa sự kiện, làm phim kỹ thuật số,