QUY CHẾ TUYỂN SINH TẠI MASTER MEDIA ACADEMY 2018

QUY CHẾ TUYỂN SINH 2018  Chỉ tiêu tuyển sinh khóa 2018 – 2020 tại Đại học Sân khấu điện ảnh (ĐH SKĐA) & Master Media Academy (MMA)  – 240 học viên cho 4 chuyên ngành: Thiết kế Đồ họa trong

GIỚI THIỆU MMA
Sản phẩm của học viên

Sản phẩm học viênXem thêm>>>