Bạn cũng có thể trở thành một Art Director

Nói đến Art Director (Giám đốc Nghệ thuật) có vẻ xa vời nhưng đều là ước mơ mà designer nào cũng muốn hướng tới. Trở thành một Art Director không khó nếu bạn nắm được những tố chất sau mà

Giám đốc nghệ thuật (Art Director) – Mơ ước của các designer

Giám đốc nghệ thuật – Art Director là một vị trí mà bất cứ một nhà thiết kế nào mơ ước đạt được. Tuy nhiên, ở Việt Nam vẫn chưa có một khái niệm chính thức nào về nó. Có

GIỚI THIỆU MMA
Sản phẩm của học viên

Sản phẩm học viênXem thêm>>>