Học làm phim kỹ thuật số, ra trường làm được những công việc gì?

Khi cuộc sống con người ngành càng phát triển, nhu cầu hưởng thụ các giá trị về tinh thần tăng lên đòi hỏi phải có nhiều hơn nữa những loại hình giải trí. Phim ảnh là một trong những đòi

Công việc của người Đạo diễn hình ảnh

Đạo diễn hình ảnh được coi là hoạ sĩ vẽ bằng ánh sáng. “Nếu không nhờ trình độ và tài năng của đạo diễn hình ảnh thì không thể nào chuyển tác phẩm của nhà văn thành những cảnh phim

Đạo diễn hình ảnh (Animation Director) – Công việc của họ là gì?

Đạo diễn hình ảnh đóng vai trò như một nhà tuyển dụng, họ lựa chọn và tuyển dụng đội ngũ cho các dự án phim của họ, hướng dẫn và làm việc cùng mọi người để hoàn thành sản phẩm

GIỚI THIỆU MMA
Sản phẩm của học viên

Sản phẩm học viênXem thêm>>>