Những yếu tố cần thiết của một Giám đốc sáng tạo

Chúng ta đang bước vào một kỉ nguyên mới của truyền thông. Các vấn đề truyền thông hàng ngày của doanh nghiệp không chỉ chiếm phần lớn ngân sách truyền thông, mà tiêu hao phần lớn vốn sáng tạo. Ngày

GIỚI THIỆU MMA
Sản phẩm của học viên

Sản phẩm học viênXem thêm>>>