Tôi vẫn sẽ là một cậu sinh viên mới ra trường đầy mông lung về tương lai nếu như không
học viên MMA
Với tài năng hội hoạ sớm nở rộ, cô nàng học viên MMA là một trong những gương mặt đầy
Đã ra trường nhiều năm và có một công việc tốt, anh Nguyễn Văn Trường vẫn quyết định đăng ký
Nguyễn Đức Hoàng Strong, (Học viên khóa 2) "Một lớp học truyền cảm hứng tuyệt vời với giảng viên chuyên
Nguyễn Thuỷ Tiên (Học viên khóa 1) Khóa học tại Master Media rất thú vị và bổ ích cho các
Nguyễn Thị Khánh Linh  (Học viên khóa 4) Cám ơn học viện đã tạo ra những khóa học thiết kế
Nguyễn Thảo Linh  (Học viên khóa 4) Thật ra được sống và làm việc theo đúng đam mê của mình
Nguyễn Thanh Thảo (Học viên khóa 2) Lúc chưa biết đến trường em chỉ quan tâm đến ngành học của
Nguyễn Hà Phan (Học viên khóa 4) Sau khi tham gia khoá học tại Trung Tâm tôi đã nắm được