Nguyễn Hà Phan (Học viên khóa 4)

Nguyễn Hà Phan (Học viên khóa 4)

Sau khi tham gia khoá học tại Trung Tâm tôi đã nắm được quy trình, phương pháp thiết kế các sản phẩm truyền thông. Hơn nữa tôi hiểu được thế nào là một ấn phẩm truyền thông “Tốt” không chỉ thông qua cảm quan…Tôi thực sự ấn tượng với sự nhiệt tình của các bạn Master Media


Sản phẩm học viênXem thêm>>>

098 3670282