Nguyễn Thị Khánh Linh  (Học viên khóa 4)

Nguyễn Thị Khánh Linh  (Học viên khóa 4)

Cám ơn học viện đã tạo ra những khóa học thiết kế đầy thú vị và sáng tạo. Mô hình này đang được các bạn nhân rộng và rất thành công, tạo nên tiếng vang tốt trong cộng đồng Marketers và Designers. Chúc Master Media luôn phát triển mạnh mẽ và được nhiều bạn bè yêu mến!


Sản phẩm học viênXem thêm>>>

098 3670282