Giảng viên: nhiếp ảnh gia, giảng viên nhiếp ảnh Số năm kinh nghiệm 10 năm Các môn có thể tham gia:
Creative Manager Giảng viên đồ họa 2D,3D, VFX Số năm kinh nghiệm 10 năm A multimedia designer , experienced with
Giảng viên đồ họa 2D Số năm kinh nghiệm 13 năm Giảng viên: Đồ họa, Thiết kế Web Bằng cấp: Thạc sỹ
Bằng cấp: Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội Số năm kinh nghiệm :8 năm Vị trí: Nhân viên thiết
Bằng cấp: Thạc sỹ Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội Số năm kinh nghiệm: 8 năm Vị trí: