truyện tranh thời đại số

truyện tranh thời đại số

SẢN PHẨM HỌC VIÊN | Nguyễn Thái Hoàng A02

Nét truyện bình dị chân thực, sản phẩm học viên Nguyễn Thái Hoàng là câu chuyện lay động lòng người.  Sản phẩm học viên Nguyễn Thái Hoàng – Đồ án kỳ 3

SẢN PHẨM HỌC VIÊN | Thành Ngọc Lee A02

Với nét vẽ trau chuốt, học viên Thành Ngọc Lee đã dựng nên một sản phẩm truyện tranh xuất sắc. Sản phẩm học viên Thành Ngọc Lee – Đồ án kỳ 3 Là một học viên của lớp Truyện tranh

SẢN PHẨM HỌC VIÊN | Ngô Thái Dương A02

Là thành viên của lớp Truyện tranh A02, Ngô Thái Dương chịu ảnh hưởng của nét truyện tranh nước ngoài. Sản phẩm đồ án học viên của bạn cũng lấy bối cảnh phương Tây. Đây là một ấn phẩm ấn


Sản phẩm học viênXem thêm>>>

098 3670282