Thầy Lê Trường Sơn

Thầy Lê Trường Sơn

Hiện tại đang phụ trách giảng dạy tại Master Media Academy trong lĩnh vực 2D, Photoshop, Illustrator, chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Diễn hoạt, kỹ xảo, Làm Phim

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm

  • Có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về Mỹ thuật đa phương tiện
  • Tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật công nghiệp chuyên ngành Đồ họa
Kinh nghiệm

Thế mạnh

  • Chuyên môn (Skill): Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe After Effect, Autodesk Maya

Xem thêm