Thầy Nguyễn Thanh Sơn

Thầy Nguyễn Thanh Sơn

Hiện đang phụ trách giảng dạy tại Master Media Academy bộ môn Mỹ thuật cơ bản

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm

  • Có 7 năm kinh nghiệm thính giảng các môn Mỹ thuật cơ bản và phần mềm Photoshop
  • Có nhiều ấn phẩm minh họa tiêu biểu xuất bản tại NXB Kim Đồng
  • Tốt nghiệp khoa Mỹ thuật truyền thống Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội
Kinh nghiệm

Thế mạnh

  • Chuyên môn (Skill): Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Xem thêm