Thầy Tạ Minh Hoàng

Thầy Tạ Minh Hoàng

Hiện đang phụ trách giảng dạy tại Master Media Academy bộ môn 3D Game Desgin và Phim hoạt hình 3D

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm

  • Có 7 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án lớn về 3D, Hoạt hình, Quảng cáo, TVC, Motion Graphic
  • Tốt nghiệp Bằng Xuất sắc chuyên ngành Đồ họa tại VTC – ACADEMY
Kinh nghiệm

Thế mạnh

  • Chuyên môn (Skill): Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Substance Painter, Unreal Engine 4, Unity, Marmoset Toolbag, 3D Studio Max, Maya, Z-Brush,…

Xem thêm