Phùng Tuấn Lợi

Giảng viên đồ họa 2D Số năm kinh nghiệm 15 năm Giảng viên: Đồ họa Bằng cấp Thạc sỹ Công Nghệ Thông Tin Vị trí: Hiện Đang công tác tại Viện Thông tin Khoa học, đã tham gia giảng dạy cho

Nguyễn Bá Minh Phương

Các môn tham gia giảng dạy:  1.Đồ họa căn bản 2. Đồ họa 2D Tạo hình Đồ họa Vector (Adobe Illustrator) Xử lý ảnh đồ họa (Adobe Photoshop) Thiết kế Sách minh họa truyện (Adobe InDesign) 3. 3D Gracphics 4.

Nguyễn Ngọc Minh

Các môn tham gia giảng dạy 1. Đồ họa căn bản 2. Đồ họa 2D 3. 3D Gracphics Character with 3DMax (Model, Texture, Lighting & Rendering with V-Ray.) 4. Web Design 5. Digital Film Making Adobe Premiere Pro Adobe After

Khổng Minh Phương

CÁC MÔN CÓ THỂ THAM GIA GIẢNG DẠY:  1. Đồ họa căn bản 2. Đồ họa 2D 3. 3D Gracphics Character with Maya (Model, Texture, Lighting & Rendering.) 4. Web Design 5. Digital Film Making

Lê Nam Quang

 Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa khoa Công nghệ thông tin – loại Khá Tốt nghiệp bằng DIM Arena Multimedia – loại Giỏi  Chuyên môn:  2D Design Film making Composition/VFX 2D, 3D Animation HTML/CSS Kinh nghiệm: 8 năm

Nguyễn Doãn Sơn

Bằng cấp: Tốt Nghiệp trường Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp HN. Thạc sĩ thiết kế mỹ thuật công nghiệp Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp Hà Nội Chuyên môn (Skill): Giảng viên Mỹ thuật cơ bản Minh họa Đồ

Lê Bích Hạnh

Bằng cấp: Tốt Nghiệp trường Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp HN. Qúa trình công tác: – 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế Đồ hoạ  Mỹ thuật đa phương tiện. – 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh

Trần Văn Lâm

Bằng cấp: Tốt Nghiệp khoa Đồ Họa trường Đại học Mở Hà Nội. Qúa trình công tác:  8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, Có kiến thức sâu rộng về mỹ thuật. Công việc hiện tại là thiết

Phạm Thị Phượng

Bằng cấp: Tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất.Có 8 năm kinh nghiệm với đồ họa 3D. Qúa trình công tác: Tham gia giảng dạy các bộ môn 2D và 3D tại những trung tâm đào tạo mỹ thật uy

Trịnh Tuấn Hiệp

Bằng cấp: Tốt Nghiệp trường Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp HN. Chuyên môn (Skill): Graphic Design Kinh nghiệm: 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế Đồ hoạ  Mỹ thuật đa phương tiện. Quá trình công tác: Từng