Lưu trữ Giới thiệu - Trang 7 trên 7 - Master Media Academy
Nguyễn Hữu Nhạn

Giảng viên đồ họa 2D Số năm kinh nghiệm 13 năm Giảng viên: Đồ họa, Thiết kế Web Bằng cấp: Thạc sỹ Công Nghệ Thông Tin Vị trí: Hiện Đang công tác tại Viện Thông tin Khoa học – Học Viện Chính

Lê Vũ Hưng

Bằng cấp: Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội Số năm kinh nghiệm :8 năm Vị trí: Nhân viên thiết kế , Trưởng nhóm diễn họa 3D Công ty làm việc: Haviet focus6 , TOMSWORKS and associates, … Dự án:

Lê Trung Kiên

Bằng cấp: Thạc sỹ Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội Số năm kinh nghiệm: 8 năm Vị trí: Trưởng ngành đồ họa Công ty làm việc: Thiết kế cho Ngân hàng Techcombank, Tập đoàn Giáo dục và Đầu

GIỚI THIỆU MMA
Sản phẩm của học viên

Sản phẩm học viênXem thêm>>>