Lưu trữ Giới thiệu - Trang 7 trên 7 - Master Media Academy
Lê Trung Kiên

Bằng cấp: Thạc sỹ Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội Số năm kinh nghiệm: 8 năm Vị trí: Trưởng ngành đồ họa Công ty làm việc: Thiết kế cho Ngân hàng Techcombank, Tập đoàn Giáo dục và Đầu

GIỚI THIỆU MMA
Sản phẩm của học viên

Sản phẩm học viênXem thêm>>>