SCAR Subcompact & original character

SCAR Subcompact & original character

:D

Minh họa sản phẩm Scar Subcompact bằng nhân vật của mình

Gear up

Minh họa nhân vật của mình trong tư thế chuẩn bị với sản phẩm Scar Subcompact

Shooting range

Minh họa nhân vật của mình trong tư thế bắn với sản phẩm Scar Subcompact

Xem thêm

Liên hệ ngay

Nhận tư vấn trực tiếp

Bạn có thể để lại các thông tin bên dưới, Master Media sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn miễn phí