Thầy Nguyễn Bá Minh Phương

 Hiện đang phụ trách giảng dạy tại Master Media Academy về các bộ công cụ thiết kế: AI, Photoshop, After Effect Hiện đang là Trưởng phòng Hiệu ứng hình ảnh và Truyền thông tại Công ty cổ phần truyền thông Laser-ad

Thầy Nguyễn Bá Minh Phương Read More »