Thầy Khổng Minh Phương

Thầy Khổng Minh Phương

Hiện đang phụ trách giảng dạy tại Master Media Academy chuyên ngành Thiết kế đồ họa Game và hoạt hình 3D

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm

  • 14 năm làm việc trong ngành thiết kế, có vốn kinh nghiệm chuyên sâu về 3D modeler, Texture, Animation, 2D Artist game và UI Design
  • Gần 10 năm kinh nghiệm giảng dạy các bộ môn thiết kế đồ họa 2D và 3D
  • Đã và đang công tác giảng dạy tại 1 số trung tâm, trường Đại học Quốc gia, trường Kỹ thuật quân sự bộ môn: 2D, 3D
  • Tốt nghiệp trường Nghệ Thuật Hà Nội khoa Mỹ thuật – Hội họa

 

Kinh nghiệm

Thế mạnh

  • Chuyên môn (Skill): Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Audition, 3D Studio Max, Maya, Z-Brush,…

Xem thêm