Thầy Phạm Ngọc Duy

Thầy Phạm Ngọc Duy

Hiện tại đang phụ trách giảng dạy tại Master Media Academy với bộ môn: Nhiếp ảnh, 3D và Dựng phim

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm

  • Có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, làm việc trong lĩnh vực Thiết kế và Làm phim
  • Tốt nghiệp Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội
  • Tốt nghiệp Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội
  • Tốt nghiệp FPT Omega
Kinh nghiệm

Thế mạnh

  • Chuyên môn (Skill): Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Autodesk Maya

Xem thêm