Cô Đào Thị Vân

Cô Đào Thị Vân

Hiện đang phụ trách giảng dạy tại Master Media Academy bộ môn chuyên ngành thiết kế và 2D Animation

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm

  • Hơn 6 năm gắn bó với nghề Thiết kế
  • Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương
Kinh nghiệm

Thế mạnh

  • Chuyên môn (Skill): Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe Indesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects

Xem thêm