Nguyễn Thanh Thảo (Học viên khóa 2) - Master Media Academy

Nguyễn Thanh Thảo (Học viên khóa 2)

Nguyễn Thanh Thảo (Học viên khóa 2)

Lúc chưa biết đến trường em chỉ quan tâm đến ngành học của các trường đại học chính quy. Sau khi biết Master Media, em mới biết đến ngành thiết kế đồ hoạ. Và từ lúc ấy, em thấy nó rất hợp với mình và quyết tâm theo học.

Bài viết liên quan Cảm nhận học viên

GIỚI THIỆU MMA
Sản phẩm của học viên

Sản phẩm học viênXem thêm>>>