Master Media Academy- Học viện đào tạo Mỹ thuật và truyền thông đa phương tiện chuẩn quốc tế.

Master Media Academy là học viện đào tạo chuyên ngành trong lĩnh vực Mỹ thuật và truyền thông đa phương tiện. Chương trình đào tạo hiện đại, khoa học được lĩnh hộiH từ những trường đại học design danh tiếng

Truyền thông đa phương tiện “lên ngôi”

Sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã kéo theo sự phát triển của rất nhiều ngành nghề khác nhau và những xu hướng mới trong các lĩnh vực: báo chí, truyền thông. Thông điệp truyền thông vì thế